Goed nieuws! Het reserveren voor de fitness is met ingang van vandaag (woensdag 16 juni) niet meer nodig.

June 16, 2021

Goed nieuws! Het reserveren voor de fitness is met ingang van vandaag (woensdag 16 juni) niet meer nodig. We hebben vanuit onze branchevereniging vernomen dat het voldoende is dat we weten wie er binnen is en hoeveel er maximaal binnen mogen zijn. Zeker omdat de toegestane maximale aantallen verder op zullen lopen. Door met registratie te werken hebben wij er inderdaad duidelijk zicht op. Wel verzoeken we jullie nog steeds anderhalve meter afstand goed te bewaken en er rekening mee te houden dat, wanneer het maximale aantal mensen is bereikt en/of deze afstand niet meer gehouden kan worden, je gevraagd kan worden om op een later rustig tijdstip terug te komen. Wil je sporten in de daluren? Kom dan in de middag. Reserveren voor groepslessen blijft uiteraard wel verplicht. Tot snel!💚